بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی همکاران عزیز و گرامی و خدمت رسان در مجموعه هلال احمر استان گیلان و همه عزیزانی که از این سایت بازدید می کنند اعیاد شعبانیه بویژه نیمه شعبان ولادت با سعادت ذخیره عالم وجود قائم آل محمد حضرت ولی عصر ( ارواحنا له الفدا) را محضر یکایک شما عزیزان تبریک عرض میکنم امیدوارم که اعمال ما رفتار ما و گفتار ما موجب رضایت و خشنودی خداوند منان و قلب نازنین آن حضرت قرار بگیرد انشاء الله

بر حسب ادب و وظیفه لازم دانستم تا جملاتی راجع به ضرورت وجود امام و مولا در جامعه اسلامی بعد از وجود نازنین پیغمبر اسلام (ص) مطالبی را در چند سطر جهت استفاده شما عزیزان ارائه بنمایم .

برای ضرورت وجود امام دلایل فراوانی بیان شده و در اینجا به ذکر یک دلیل اکتفا می کنم  هماندلیلیکهنیازبهپیامبررابیانمیکند،بیانگرنیازمردمبهامامنیزاست. زیراازسویی،اسلامآخریندینوحضرتمحمدصلیاللهعلیهوآلهآخرینپیامبرخداست،بنابراین،اسلامبایدپاسخگويتمامنیازهايبشرتاقیامتباشد. ازسويدیگر،قرآنکریم،اصولوکلیاتاحکامومعارفالهیرابیانکردهاستوتبیینوتوضیحآنبهپیامبرصلیاللهعلیهوآلهواگذارشدهاستولیروشناستکهپیامبرصلیاللهعلیهوآلهبهعنوانرهبرمسلمین،مطابقنیازهاوظرفیتجامعهاسلامیزمانخودبهبیانآیاتالهیپرداختهاستولازماستبراياوجانشینانلایقیباشدکههمچوناومتصلبهدریايبیکرانعلمخداباشندتاآنچهراپیامبرصلیاللهعلیهوآله،تبییننفرمودهاست،بیانکنندونیازهايجامعهمسلمینرادرهرزمان،پاسخ گویند.

درروایتیکهشیعهوسنّیازپیامبراسلامصلیاللهعلیهوآلهنقلکردهاندآمدهاست:انّیتارِكفیکُمالثَّقَلَینِکتاباللّهوعتْرَتی؛ماانْتَمسکْتُمبِهِمالَنْتَضلّوبعدياَبداً

بهراستیکهمندوچیزگرانبهادرمیانشماباقیمیگذارم: قرآنواهلبیتم،تاوقتیبهایندوچنگبزنیدهرگزپسازمنگمراهنخواهیدشد.

طبقاینحدیث،هیچزمانیخالیازحضورعترتپیامبردرکنارقرآننخواهدبود. همچنینامامانعلیهمالسلام،نگهبانمیراثبهجاماندهازپیامبرصلیاللهعلیهوآلهونیزمبینومفسرحقیقیقرآنکریمهستندتادینخدادستخوشتحریفغرضورزانودشمنانقرارنگیردواینسرچشمهزلالتاقیامت،پاكوپاکیزهباقیماند. در پایان مطالبم را با این روایت از نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) به پایان می برم که فرمود : لولا الحجه لساختِ الارضَ باهلها « اگر زمین از وجود حجت الله خالی بماند اهلش را فرو خواهد برد پس چگونه ممکن است که زمین از حجت خداوند بیش از هزار سال خالی بماند. از خداوند متعال مسئلت دارم تا ما را از منتظران حقیقی و پیروان واقعی آن امام همام قرار دهد.


والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

سید هادی موسوی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان گیلان

 

 

برای ضرورت وجود امام دلایل فراوانی بیان شده و در اینجا به ذکر یک دلیل اکتفا می کنم  هماندلیلیکهنیازبهپیامبررابیانمیکند،بیانگرنیازمردمبهامامنیزاست. زیراازسویی،اسلامآخریندینوحضرتمحمدصلیاللهعلیهوآلهآخرینپیامبرخداست،بنابراین،اسلامبایدپاسخگويتمامنیازهايبشرتاقیامتباشد. ازسويدیگر،قرآنکریم،اصولوکلیاتاحکامومعارفالهیرابیانکردهاستوتبیینوتوضیحآنبهپیامبرصلیاللهعلیهوآلهواگذارشدهاستولیروشناستکهپیامبرصلیاللهعلیهوآلهبهعنوانرهبرمسلمین،مطابقنیازهاوظرفیتجامعهاسلامیزمانخودبهبیانآیاتالهیپرداختهاستولازماستبراياوجانشینانلایقیباشدکههمچوناومتصلبهدریايبیکرانعلمخداباشندتاآنچهراپیامبرصلیاللهعلیهوآله،تبییننفرمودهاست،بیانکنندونیازهايجامعهمسلمینرادرهرزمان،پاسخ گویند.

درروایتیکهشیعهوسنّیازپیامبراسلامصلیاللهعلیهوآلهنقلکردهاندآمدهاست:انّیتارِكفیکُمالثَّقَلَینِکتاباللّهوعتْرَتی؛ماانْتَمسکْتُمبِهِمالَنْتَضلّوبعدياَبداً

بهراستیکهمندوچیزگرانبهادرمیانشماباقیمیگذارم: قرآنواهلبیتم،تاوقتیبهایندوچنگبزنیدهرگزپسازمنگمراهنخواهیدشد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود کاربران

آمار بازدید سایت

2278441
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1557
2724
4281
2263610
47984
60299
2278441
آی‌پی شما: 54.167.216.239
امروز: دوشنبه، 07 خرداد 1397 - ساعت: 09:03:30
JoomShaper